Med Joe Biden som USA:s president ökar möjligheten att minska de globala klimatförändringarna. Joe Biden är inte miljöpartist – men han står väsentligt närmare oss miljöpartister än vad Donald Trump någonsin kommer att göra. Det är en inte en dag för tidigt med ett maktskifte i Vita Huset. För klimatets skull. 

De senaste fyra åren har varit kritiska för det globala klimatarbetet och sammanfallit med Donald Trumps tid i Vita Huset. Han har ifrågasatt klimatförändringarna, tagit USA ut ur Parisavtalet, avskaffat viktiga miljöregleringar och gjort vad han kunnat för att subventionera gas och kol. 

När USA:s nya president Joe Biden nu pekat ut målet om nettonollutsläpp till 2050 är det egentligen på tok för sent och inte tillräckligt ambitiöst. Men det är trots allt ett paradigmskifte för USA:s klimatpolitik. Landet kommer när den nya presidenten svärs in i januari gå från motpart till medspelare i det globala klimatarbetet. Det är som att en atlantångare plötsligt byter riktning och nu går åt rätt håll.

Med USA som medspelare ökar våra chanser att klara tvågradersmålet.

Utöver att kliva in i Parisavtalet igen har Biden lovat klimatinvesteringar motsvarande 2000 miljarder dollar på fyra år, vilket bland annat ska finansiera 500 000 laddstolpar och 500 miljoner solpaneler. Han har också utlovat stora investeringar i järnvägen och gått till val på stora satsningar på klimatforskning. Samtidigt är det långt ifrån säkert att demokraterna och Biden får igenom den klimatpolitik som behövs. Det är en konservativ majoritet i både senaten och i Högsta Domstolen. Det kvarstår också att se i vilken utsträckning Biden själv levererar på sina vallöften. 

Som tur är finns det också de som valt att gå före: 25 delstater inklusive New York och Kalifornien bedriver redan en progressiv klimatpolitik som sticker i president Trumps ögon. En politik där man satt tydliga stoppdatum för att fasa ut fossila drivmedel och gjort miljardinvesteringar i solenergi. Totalt motsvarar dessa 25 delstater världens tredje största ekonomi. Klimatarbete på delstatsnivå ger hopp, Trumps försök att bromsa nationella klimatinvesteringar, till trots.

Som EU-parlamentariker ser jag hur EU driver på klimatarbetet internationellt. Det har varit och är nödvändigt. Men med USA som medspelare ökar våra chanser att klara tvågradersmålet. USA är en stor ekonomi – i armkrok med Europa kan vi inte bara minska våra egna utsläpp utan även öka pressen på resten av världen att också bidra ännu mer i klimatarbetet. 

Joe Biden är kanske inte miljöpartist. Men skiftet från Trump till Biden kan komma att få stor betydelse för klimatpolitiken.

Pär Holmgren
EU-parlamentariker (MP)