Vi är mitt i en tid när grundläggande principer om människors lika värde ifrågasätts. Ryska kvinnor kommer inte längre kunna leva ett liv fritt från våld när landet i praktiken avkriminaliserar våld i familjerelationer. Kvinnors rätt att bestämma över sina kroppar utmanas när abortmotståndare vinner politisk mark och i Sverige har en debatt om samvetsfrihet blossat upp. Självklarheter ifrågasätts.

Samtidigt leds FN:s säkerhetsråd av världens första feministiska regering. Miljöpartiet är en del i detta. Den symboliska betydelsen av ställningstagandet att vara en feministisk regering med feministisk utrikespolitik har blivit större än vi kunnat föreställa oss. De konkreta beslut som tas inspirerar globalt och leder till förändring här och nu. Isabella Lövins initiativ ”She decides” är ett exempel. När Trump drar in USA:s biståndspengar för kvinnors rättigheter ska Isabellas givarkonferens i stället samla politiskt och ekonomiskt stöd för kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar.

Även nationellt arbetar vi för att ta ledarskap i jämställdhetsfrågorna. Regeringen har antagit en tioårig nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor. Där sätts fokus på det förebyggande arbetet för att stoppa mäns våld. Strategin omfattar våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål. För att få långsiktighet och ett bättre resultat av jämställdhetsarbetet inrättas också en nationell jämställdhetsmyndighet. Regeringen är också på väg att arbeta fram en handlingsplan för jämställda löner.

Sedan slutet av 2016 har Sverige dessutom två nya jämställdhetsmål. Ett mål om jämställd utbildning och ett om jämställd hälsa. Dessa mål blir särskilt användbara för kommun-, landstings- och regionpolitiker och kan användas som hävstång för att styra välfärdens verksamheter mot jämställdhet. Själv åker jag nu runt till många lokalavdelningar och diskuterar hur vi tillsammans kan uppnå våra högt ställda mål i valmanifestet.

Vi bör vara stolta över de stora kliv för jämställdhet som vår feministiska regering har tagit. Men var och en av oss som arbetar för ett mer anständigt samhälle och en rättvis värld är en del i den globala kamp som just nu pågår för kvinnors rättigheter och värde – i våra politiska gärningar på internationell, nationell, regional eller lokal nivå, men också i vårt agerande som kollegor och medmänniskor. Och det är när vi arbetar tillsammans på alla nivåer som vi är som allra starkast. Vi gör skillnad.

 

Annika Hirvonen Falk

Riksdagsledamot (MP)