Det var en påtagligt rörd Åsa Romson som redan innan hon hunnit inleda sitt avskedstal möttes av stående ovationer från Miljöpartiets kongress i Karlstad. Stoltheten över vad hon varit med att åstadkomma som klimat- och miljöminister var påtaglig, hos både henne själv och kongressdeltagarna.

– Om vi ska förverkliga politiska idéer måste vi vara med och styra, annars blir de politiska idéerna bara en drömvärld, sa Romson i sitt tal.

En ny klimatlag, Klimatklivet, stadsmiljöavtal, reparationer av järnvägar, satsningar på förnybar energi, skydd av unika miljöer som Ojnare och inte minst Sveriges ledande roll under klimatförhandlingarna i Paris som ledde fram till ett globalt bindande klimatavtal är några av de framgångar som Romson är stolt över.

– Och kärnkraften avvecklas snabbare än vad många, inklusive några av oss själva, hade trott.

Med darr på rösten konstaterar hon att det har varit oändligt roligt att ha fått vara med och göra verklighet av Miljöpartiets politik och att det hade varit roligt att få fortsätta arbetet.

– Det är hårt att känna att man inte är behövd, men det kan inte förta glädjen över att ha fått gjort det här tillsammans med er.

Romson avslutar med en uppmaning om att orka vara stolta över det arbete och all den gröna politik som blir verklighet runt om i landet och i världen.

– Låt inte andra definiera vad Miljöpartiet har gjort.

Innan Romson lämnar scenen, efter sitt sista tal som språkrör för Miljöpartiet de gröna, bjuder hon upp Gustav Fridolin, Isabella Lövin och Anders Wallner på scenen och riktar under ytterligare stående ovationer ett stort tack till hela partiet och alla dem som varit med på hennes resa.

Se talet i sin helhet här.