Efterfrågan på internationella tågresor ökar och har tagit formen av en folkrörelse. Allt fler vill resa hållbart och väljer tåget framför flyget och i den snabbt växande Facebookgruppen Tågsemester hjälper människor varandra att hitta de bästa resorna. Nu är hög tid att möta upp efterfrågan och underlätta för alla dem som vill resa klimatsmart ut i Europa, menar miljöpartisterna Jakop Dalunde och Karin Svensson Smith. I den nya gröna visionen Ta tåget ut i Världen vill de visa att Miljöpartiet kan möta denna utmaning.

Samarbete är lösningen om Europas tågtrafik ska kunna leva upp till förväntningarna hos alla dem som vill välja bort flyget men ändå fortsätta att resa ner på kontinenten. Det är bakgrunden till att Jakop Dalunde, EU-parlamentariker och ledamot i EU:s trafikutskott, och Karin Svensson Smith, trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet i riksdagen, tagit intiativ till en gemensam vision för den internationella tågpolitiken. För att nå politisk förändring behövs en vision som visar vart vi är på väg och ger exempel på framtida resor.

Själva är de är vana tågresenärer. Karin Svensson Smith är beroende av nattåget mellan Skåne och Stockholm när hon reser mellan hemmet i Lund och arbetet i riksdagen.

– Nattåget mellan Skåne och Stockholm har varit min livlina sedan jag blev riksdagsledamot. Eftersom jag sover gott på tåget är det ett bekvämt sätt att förflytta sig 60 mil. Utökad dag- och nattågstrafik i Europa är nödvändigt som alternativ till det klimatskadliga flyget, säger hon.

För Jakop Dalunde är möjligheterna att tågpendla till jobbet i EU-parlamentet inte lika gynnsamma. Någon nattågslinje mellan Bryssel och Stockholm finns inte, trots att sträckan är fullt möjlig att genomföra över en natt. En tågresa mellan Stockholm och Bryssel tar i dagsläget mellan 22 och 30 timmar, oftast med ett stort antal byten längs vägen. De allra flesta andra jobbresor gör han dock med tåg och på semestern är tåget det självklara valet.

– Jag älskar att åka tåg. När de vackra landskapen passerar förbi blir själva resan en del av upplevelsen. Man får en känsla av tid och rum, istället för att teleporteras mellan flygplatser. Sedan några år tillbaka tillbringar jag varje sommar tågluffandes genom Europa, säger Jakop Dalunde.

Politiska förslag i tågvisionen

  • Alla investeringar ska underlätta utfasning av oljan i transportsystemet.
  • Investera i gränsöverskridande järnväg för höghastighetståg.
  • EU ska främja nattågstrafik mellan unionens länder.
  • Ta bort tekniska hinder som försvårar gränsöverskridande tågresor.
  • Reform av tågbokningsystemen – det ska vara lika enkelt att boka en tågresa som det är att boka flyg.
  • De gemensamma minimiskatterna i EU på fossilt bränsle ska höjas och anpassas till tvågradersmålet. Sverige ska vara föregångare.
  • Internationellt flyg ska omfattas av FN:s åtgärder och klimatmål.
  • Stopp för skattebefriat flygbränsle och momsundantag för flygbiljetter.
  • Inkludera flyg från och till Europa i EU:s handel med utsläppsrätter (EU ETS).
  • För att EU:s handel med utsläppsrätter ska vara ett effektivt verktyg för utsläppsminskningar måste priset stiga. Vi kräver därför en stegvis minskning av det totala antalet utsläppsrätter i systemet.