För en månad sedan klev jag in på mitt nya jobb, som miljö- och klimatminister. Sällan har jag känt mig så glad och stolt. Stolt över att få göra mitt drömjobb, det finaste jobbet man kan ha i mina ögon. Stolt över att få företräda Miljöpartiet och därmed ha stödet i ryggen att alltid kunna sätta naturen och miljön främst i alla politiska vägval. 

Och inte minst, stolt över att vi från Miljöpartiet tillsammans åstadkommit så mycket och gjort sådan skillnad för miljön under våra första sex år i regering. Mina föregångare Åsa Romson, Karolina Skog och Isabella Lövin har sett till att Sverige bland mycket annat har infört världens skarpaste klimatramverk, mer än tredubblat miljöbudgeten, inrättat över tusen nya och utvidgade naturreservat, tagit rekordstora kliv för att minska Sveriges utsläpp och utsetts till att ha världens bästa klimatpolitik tre år i rad. Genom deras insatser har jag bättre möjligheter än någon tidigare miljöminister och det är jag tacksam för.

Men jag vet också att vi har många viktiga strider kvar att ta för att nå vår vision om ett hållbart samhälle på en hållbar planet.

Naturens mångfald ger oss våra liv och vår framtid, och den äger vi alla tillsammans.

Några av de kommande striderna väcker viktiga frågor. Till exempel: Vilket ansvar har man som markägare för att värna naturen? Hur kan vi kombinera markägarens rätt att bruka sin mark med alla människors rätt till biologisk mångfald och de tjänster den ger? Naturen är ju en del av oss lika mycket som vi är en del av den. Naturen är grunden för vår existens, för våra liv. 

Ändå är det här just nu viktiga frågor i miljöpolitiken. Under året kommer vi fatta beslut om en ny skogspolitik och nya regler för strandskyddet. Andra partier har som sin stora uppgift att stärka brukanderätten och ifrågasätta vårt gemensamma inflytande över hur människor vårdar sina marker och naturen på dem.

Miljöpartiets ingång i de förhandlingarna är tydlig. Vi vill skydda de sista kvarvarande naturskogarna. Vår mest fantastiska natur ska avsättas i tio nya nationalparker. Under pandemin har många fler upptäckt värdet av att vara ute i naturen. Därför vill vi se till så att alla människor får tillgång till stränderna, inte bara de som äger marken. Men det räcker inte med att skydda mark, vi måste också se till att vi brukar marken på ett hållbart sätt. Därför vill vi göra Sveaskog till en föregångare för ett hållbart skogsbruk.

Som miljöpartist är det för mig självklart att ägande ger rätt att bruka men aldrig rätt att missbruka naturen. Naturens mångfald ger oss våra liv och vår framtid, och den äger vi alla tillsammans. Och därför behövs Miljöpartiets röst mer än någonsin. 

Per Bolund
språkrör