Under fem veckor i januari och februari hittades Miljöpartiets politiska kansli på Nyföretagarcentrum i Örebro. Den tillfälliga flytten var ett sätt för partiets två kommunalråd att komma närmare kommunens invånare, se vad de vill med sin stad och höra mer om vad de tycker borde utvecklas.

– Det är en sak att ha möten med olika verksamheter och människor, men att sitta en längre tid på samma ställe, som vi gör, skapar ännu fler bra samtal och möten, säger Sara Richert.

Att de sitter på just Nyföretagarcentrum är ingen tillfällighet. Sara Richert upplever att Miljöpartiet både lokalt och på riksnivå ofta pekas ut som näringslivsfientliga, tillväxtfientliga och oförstående inför företagens villkor.

– Det är en bild vi vill tvätta bort. Jag är själv egenföretagare i botten och jag är helt övertygad om att det är i företagandet som mycket av förändringskraften i vårt samhälle finns. Det är jätteviktigt för samhällsutvecklingen och vår förmåga att ställa om till ett hållbart samhälle, säger hon.

Janis Lancereau är vd på Nyföretagarcentrum som har upplåtit en lokal till Miljöpartiet. Idén fick han när Miljöpartiet i höstas flyttade ut sitt kontor till Vivalla, ett socialt utsatt område i Örebro med hög andel nyanlända, där Nyföretagarcentrum har verksamhet. Han ser flera fördelar med att ha miljöpartisterna på kontoret.

– Det ger upphov till lite mer informella samtal under kafferaster och i korridorer. Man lär känna varandra och kan vara lite mer öppna och ärliga, vända och vrida på frågor. Vi pratar mycket om hur företagandet kan bidra till samhällsutvecklingen, säger Janis Lancereau.

Sara Richert hoppas att tiden på Nyföretagarcentrum ska ge henne och kollegerna en större kunskap kring företagarnas villkor. Hon lyfter företagandets roll i ungas och nyanländas etablering som ett exempel på en fråga för partiet att arbeta vidare med.

– Vi ser egenföretagandet som en jätteviktig väg in på arbetsmarknaden. Vi hoppas på att få med oss flera förslag på hur vi kan utveckla politiken för att göra det lättare för människor att driva eget, säger hon.

Nästa gång Miljöpartiet flyttar ut från rådhuset har de planer på att förlägga kontoret på universitetsområdet.

– Och någon gång vill vi flytta ut på landsbygden, kanske till en skola eller föreningslokal och komma närmare människor där. Vår kommun är ju mycket mer än bara själva staden, säger Sara Richert.