Den tropiska värmen och doften av akvarium slår emot oss när vi kliver in i den röda ladan på slätten utanför skånska Tollarp. Ljudet från reningsmaskinerna är öronbedövande och blandas med ett vilt plaskande när fodermagasinen öppnas. De afrikanska malarna i de blå glasfiberbassängerna slåss om födan som strilar ner över dem.

– Snart ska de ligga på julbordet, säger Johan Ljungquist och ler med hela ansiktet.

Foto: Åsa Sjöström

Det som sprattlar i bassängen är hundratals av fiskarten clarias gariepinus. En snabbväxande afrikansk art som är perfekt för odling.

– Den växer oerhört snabbt och är mycket tålig. Och så passar den perfekt att rökas, ungefär som ål, säger Johan Ljungquist.

Mikael Olenmark och Johan Ljunquist träffades när de studerade på tekniska högskolan i Lund. Ett gemensamt miljöintresse gjorde att civilingenjören och marinbiologen började mejsla på en gemensam idé om ekologisk och hållbar fiskodling, på hustaken i storstäderna. En tanke som var mer häftig än realistisk.

– Men vi trodde på vår idé om att en satsning på ett integrerat land- och vattenbruk skulle kunna vara framtiden.

Den nya affärsidén om att odla fisk i lador växte fram. Många lantbrukare har problem med lönsamheten och har lador som står tomma.

MånF
Foto: Åsa Sjöström

Men begränsad budget kräver fantasi. Och mycket egenarbete. När de hittade den gamla gården på Blocket visste de att tiden var inne. De bestämde sig för att satsa allt. Det blev en tuff tid med mycket arbete.

– Gården var nedgången och vi fick slita hårt, berättar Mikael Olenmark.

Allt material köptes in begagnat och gården byggdes om för att fungera för ändamålet. Varenda spik och varje liten skruv har de dragit i själva. Johan och Mikael berättar om det gigantiska renoveringsarbetet och fyller i varandras meningar.

– Tur vi har förstående fruar och vänner, säger Johan.

– Vi jobbade dygnet runt, förklarar Mikael.

Förutom det hårda fysiska arbetet med gården var utmaningen att övertyga skeptikerna och att få rätt på alla tillstånd som krävdes för verksamheten. Mikael Olenmark hade stor hjälp av sin erfarenhet som miljökonsult.

– Och med juridiskt stöd har vi lyckats få ihop det. Nu gasar vi på allt vi kan.

Med Änglamarkspriset på väggen och med stororder från livsmedelskedjorna Coop och Ica tar verksamheten ökad fart. En ny lada har byggts för att klara en kapacitet på 15 ton fisk på ett halvår.

– Vi är så stolta över Änglamarkspriset. Det är en rejäl dörröppnare för oss, säger Mikael Olenmark.

Ute på gårdsplanen ligger små plastchip strödda i stenläggningen. Johan förklarar att de trillat ur på väg in i ladan. Chippen används för att hjälpa bakterier i reningsprocessen av vattnet i bassängerna. Hygienen i anläggningarna är viktig. Alla som går in i fiskodlingen måste ha skyddsskor. Inne i värmen är det lugnt och stilla innan fodermaskinen sprider sitt innehåll över de hungriga fiskarna. Då skvätter det ordentligt.

Fakta

Clarias gariepinus, clarias

Är en fet fisk med höga halter av omega 3. Mycket tålig och varmvattenlevande art ursprungligen från Afrika. Fisken blir mycket god rökt eller grillad.

Tilapia (rödstrimma)

Fiskgruppen odlas både som mat- och som akvariefisk. I vilt tillstånd lever den i Afrika. Fiskköttet har röda strimmor och smakar ungefär som abborre. Fisken slaktas vid ca 400–500 gram och passar bra att helstektas eller helgrillas.

De två fiskarterna, clarias och tilapia, eller rödstrimma som den heter hos Johan och Mikael, är noga utvalda. De lever i varmvatten, är motståndskraftiga mot sjukdomar och kan leva enbart av vegetabiliskt foder.

– Vi vill kunna erbjuda världens mest hållbara fiskar, då måste vi välja fiskarter som inte kräver fiskmjöl som föda. Det belastar de vilda fiskbestånden. Vi använder inte heller antibiotika, förklarar Johan Ljungquist.

Från fiskyngel till fiskdisk tar det ungefär sex månader. Den färdigväxta clarias väger mellan ett och ett och ett halvt kilo när den slaktas. Rödstrimman väger ungefär ett halvt kilo när den är färdig.

– Slakten är också oerhört viktig. Inte bara ur det etiska perspektivet utan också för smaken. En stressad fisk smakar sämre.

Photographer Åsa Sjöström

Nu riktas blickarna framåt. Förutom att leveranserna måste vara klara i tid utvecklas samarbetet med Högskolan Kristianstad och med gastronomiprogrammet, för att utveckla recept.

– Fisk är bra mat. Hållbar fisk är ännu bättre. Men vi måste bli bättre på att kommunicera det, säger Johan.

Tanken med företaget är också att det ska växa. Inte bara i egen regi utan bland lantbrukare som kan starta egna odlingar i sina tomma lador.

– Vi har redan haft 400 besök i vår lada. Nästa år hoppas vi att fler är i gång på allvar, säger Mikael Olenmark.

– Ja, vi är miljöaktivister. Men det går inte att krama träd längre. Vi vill göra skillnad på riktigt. Det kan vi göra nu, säger Johan Ljungquist.