Katrin Wissing är sammankallande i riksvalberedningen och leder arbetet med den öppna process som nu pågår för att hitta Miljöpartiets nästa kvinnliga språkrör. Hennes ambition är att alla medlemmar ska känna sig delaktiga och få möjlighet att påverka valet. Nu kommer alla medlemmar som vill också att kunna delta i utfrågningar av alla kandidaterna.

– Medlemsutfrågningarna är viktiga när vi ska föreslå vem som ska bli Miljöpartiets nästa språkrör, säger Katrin Wissing.

Det kommer också att arrangeras en utfrågning öppen för offentligheten och press. Där får valberedningen en chans att se hur kandidaterna klarar en typisk situation som ett språkrör ofta utsätts för.

– Språkrör är en utsatt position på det sättet att du har ett stort medialt tryck på dig. Vi får känna dem på pulsen lite grann, säger Katrin Wissing.

Att bereda val av nytt språkrör är ett gediget arbete för riksvalberedningen. Förutom enkäter, intervjuer och utfrågningar pratar valberedningen med många människor i partiet både på riksnivå och lokal nivå. 

– Det är lite utav ett pussel, men en stor del av jobbet är att ta reda på vad partiet vill se i ett nytt språkrör.

Efter att valberedningen har presenterat sitt förslag, senast sex veckor innan extrakongressen, kommer det att hållas minst en utfrågning till. 

– Då får vi se vilka kandidater som fortfarande kvarstår, säger Katrin Wissing.

Om språkrörsvalet

En lista på alla kandidater hittar du på Engagera dig.

Innan riksvalberedningen kommer med sitt förslag kan du som medlem lära känna kandidaterna under ett antal medlemsutfrågningar. Dessa äger rum:

  • Torsdag 15 oktober, 19:00-20:30
  • Torsdag 29 oktober, 19:00-20:30
  • Lördag 7 november, 10:00-11:30

På Engagera dig hittar du all information om hur du deltar i utfrågningarna samt kan ställa frågor till kandidaterna. Du behöver vara inloggad på Engagera dig och ha ditt konto kopplat till ditt medlemsskap.

Ett nytt språkrör kommer att väljas på en extrakongress 31 januari 2021.