Nu släpper Miljöpartiet den första delrapporten i den klimatfärdplan som partistyrelsen har fått i uppdrag av kongressen att ta fram. Delrapporten samlar partiets politik på trafikområdet.

– Politiken måste bli radikalare varje år för att vi ska nå klimatmålen som det ju inte går att kompromissa med. Det finns ett stort behov av politikutveckling, säger Göran Hådén, klimatansvarig i partistyrelsen och aktiv i Miljöpartiets klimatnätverk som har varit med och tagit fram rapporten.

Klimatfärdplanen kommer att bygga på de så kallade ”fyra b:na”: bilen, biffen, bostad och börsen – områden där minskade utsläpp gör stor skillnad för klimatet. Den ska ge en aktuell bild av de mål och medel som krävs för en omställning till ett hållbart samhälle.

– Transporter är kanske det område där vi internt i Miljöpartiet är mest eniga om vad som behöver göras men där vi inte får tillräckligt gehör för vår politik i vårt samarbete med andra partier, säger Stina Bergström, Miljöpartiets miljö- och klimatpolitiska talesperson i riksdagsgruppen.

– Mycket handlar om hur samhället kan bli mindre beroende av långväga fossila transporter, säger Göran Hådén.

Ett konkret förslag handlar om att göra reseavdraget färdmedelsneutralt.

– I dag är det i första hand män som bor nära stora städer som utnyttjar reseavdraget. Jag bor så att jag kan åka kollektivt till jobbet men ändå kan jag dra av mer om jag väljer att ta bilen. Det är inte förenligt med att vi ska nå klimatmålen, säger Stina Bergström.

Under året väntas partistyrelsen släppa fler delrapporter i klimatfärdplanen.

– De kommande delrapporterna kommer troligtvis att innehålla mer ny politik. Där finns det också mer utav målkonflikter och mer kontroversiella frågor som till exempel livsmedelsskatt och hur det vi äter påverkar miljön. Där behöver vi ta tydligare ställning, säger Stina Bergström.

Delrapporten om trafik presenteras under ett seminarium på Miljöpartiets kongress som du kan se här.