Man räknar med att det finns runt 30 000 lobbyister i Bryssel. Enbart finanssektorn beräknas lägga 1 miljard kronor årligen på lobbyverksamhet.

– Det är ju för att de vill påverka EU:s lagar så att de går i deras riktning. Ingen skulle ju lägga ner så stora summor om det inte hade effekt, säger Max Andersson.

Max Andersson menar att lobbyisterna fyller en viktig funktion när det kommer till att visa på vilka konsekvenser olika politiska förslag får, men att ekonomiska intressen i allt för stor utsträckning styr vilka som har möjlighet att påverka politiken.

– Problemet är att de som har mycket pengar får en fördel framför exempelvis miljörörelsen som inte har samma ekonomiska förutsättningar.

Bakgrund

Gröna gruppen i EU-parlamentet har inrättat ett register där de gröna EU-parlamentarikers möten med lobbyister öppet redovisas.

EU-kommissionen har sedan tidigare infört en offentlig kalender för möten med branschorganisationer eller enskilda i frågor som rör EU-politiken.

Gröna gruppen hoppas att hela parlamentet ska följa efter och införa regler för öppenhet kring lobbyism.

Tanken med att redovisa vilka lobbyister de gröna EU-parlamentarikerna träffar är att skapa en större öppenhet och transparens och visa på vilka intressen som har fått möjlighet att påverka politiken. Det är något som EU-kommissionärerna redan gör sedan en tid tillbaka.

– Kommissionens eget register har till exempel bidragit till att det har uppmärksammats vilka som har påverkat förhandlingarna om handelsavtalet TTIP. Över 90 procent av kommissionens möten inför förhandlingarna har varit med näringslivet och bara fyra procent har hållits med företrädare för miljöorganisationer och konsumentgrupper. Det är klart att det spelar roll för resultatet och det är viktigt att allmänheten får veta det.

Gröna gruppen föreslår nu att alla EU-parlamentariker ska bli tvungna att öppet redovisa sina möten. De föreslår också att parlamentarikerna inte ska få ha sidoinkomster från lobbyorganisationer och karantän för dem som går från att vara politiker till att bli lobbyister.

– Ju synligare lobbyismen är, desto rättvisare är spelplanen, säger Max Andersson.