I dag presenterar Miljöpartiets tre toppkandidater i EU-valet – Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde – ett förslag om en tvingande koldioxidbudget för hela EU. Miljöpartiet vill att det ska finnas en maxgräns för hur mycket ett land får släppa ut och att de länder som släpper ut mer ska få betala böter.

– En tvingande utsläppsbudget kommer tvinga EU-länderna att sänka sina utsläpp så att de ligger i linje med Parisavtalet. Det innebär att kolkraften kommer läggas ned fortare, att flygandet kommer minska markant och att industrierna snabbt måste ställa om sin produktion. Det här är valrörelsens absolut tuffaste klimatpolitiska förslag. Och det är det enda tillräckliga förslaget, säger Alice Bah Kuhnke.

I dag är det för billigt att släppa ut och för dyrt att sänka sina utsläpp. Miljöpartiet ser att det måste till en förändring av våra gemensamma ekonomiska regler som gör det lönsamt att ställa om och dyrt att ducka sitt ansvar.

– På EU-nivå måste vi sätta ramar för vår gemensamma ekonomi som uppmuntrar till omställning, inte att undvika att ta klimatansvar som i dag. Ska vi klara av den radikala och snabba omställningen som krävs av oss måste det bli lönsamt att sänka utsläppen och svindyrt att misslyckas, säger Jakop Dalunde.

De rika länderna i världen orsakar störst utsläpp samtidigt som det är de fattigaste som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Det här förslaget gör klimatpolitiken mer rättvis och ser till att de länder som orsakar utsläppen måste ta sitt ansvar.

– Låt mig vara tydlig. Om vi inte klarar 2-gradersmålet kommer folk att dö. Och det kommer inte vara vi som skapade utsläppen, utan världens fattiga. De som inte är ansvariga för utsläppen kommer drabbas först och hårdast. Därför kräver vi radikal politisk förändring, säger Pär Holmgren.