1.

Elbilrevolutionen
Tack vare regeringens bonus-malus-system, har laddbara fordon gått från någon enstaka procent av nybilsförsäljningen till att nu utgöra hälften. Det innebär att Sverige är ett av världens bästa länder på elektrifiering av transporterna. Nästan 100 000 laddpunkter har byggts under Miljöpartiets tid i regering.

2.


Vindrevolutionen
Just nu byggs det vindkraft på en nivå som är globalt unik. Om bara något år kommer vind ha passerat kärnkraft som Sveriges näst största energikälla. Även solenergi ökar kraftigt. Båda delarna bygger mycket på politiska beslut som MP fattat i regering.

3.


Preemraff stoppat
Denna fossila satsning, som skulle ha varit ett direkt hot mot de svenska klimatmålen, stoppades mycket tack vare regeringens politik och på grund av att Miljöpartiet var tydliga med sin ståndpunkt.

4.


Stål utan kol
När svenska företag blir först i världen med fossilfri stålproduktion, är det också i nära samarbete med politiken. Regeringens Industrikliv, dvs stödet som ges till industrier som vill ställa om och minska utsläppen av växthusgaser, var en viktig pusselbit för att få satsningen på plats.

5.


Prisexplosion i EU
När expert efter expert dömt ut EU:s klimatpolitik gav Miljöpartiet den en sista chans. Vi tog fram ett förslag som fullkomligt ställde allt på ända och lyckades mirakulöst få med oss alla länder i EU. Resultatet? En tolvdubbling av priset på att släppa ut samt en kollaps för europeisk kolproduktion.

Alla gröna genomslag med MP i regering, hittar du på Engagera dig.