Att Preems utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil inte blir av har av många beskrivits som en av miljörörelsens största segrar. Men var det aktivisterna eller politikerna som stoppade bygget? Föga förvånande ger Lorentz Tovatt inte ett entydigt svar på vems förtjänst det egentligen var.

– Det går inte att säga att det är bara Miljöpartiets eller bara miljöaktivisternas förtjänst. Preemraff är ett väldigt bra exempel på vilken kraft vi kan uppbringa när hela miljörörelsen arbetar tillsammans, säger Lorentz Tovatt.

En sak är dock tydlig enligt Tovatt: Bygget hade redan varit igång för länge sedan om inte Miljöpartiet hade sett till att den juridiska processen lyfts till regeringens bord.

– Men hela miljörörelsen har spelat en viktig roll genom att överklaga tidigare beslut och bygga upp en press i frågan, säger han.

Miljöpartiet är en vakthund i regeringen.

Miljöpartiet gick tydligt ut i höstas och sa att man inte skulle acceptera en utbyggnad. Det tror Lorentz var en avgörande signal till Preem.

– Vi sitter ju i regering för att kunna stoppa den här typen av utbyggnader. Man kan gärna se Miljöpartiet som en vakthund i regeringen som inte släpper förbi den här typen av klimatfarlig verksamhet och det tror jag att Preem till slut insåg.

Ett vanligt argument i debatten om Preem har varit att om raffinaderiet inte får byggas ut här i Sverige kommer det i stället att byggas raffinaderier någon annanstans, och att det då skulle vara bättre att jobben hamnar här.

– Nu är det ju bevisat att det var fel. Preem har inte byggt ut någon annanstans. Nu tittar de i stället på hur de ska kunna göra om en del av den befintliga verksamheten så att den blir mer hållbar. Det är viktigt att komma ihåg det nästa gång intressen med en viss agenda använder jobben som ett argument mot att göra det som behövs för att rädda klimatet, säger Lorentz Tovatt.

Om Preems framtida planer är så bra för klimatet återstår dock att se. Det behöver granskas närmare i detalj och det är viktigt att inte vara för snabb med hyllningarna, menar Tovatt.

– Men bara det faktum att de bestämt sig för att inte bygga ut är en stor framgång.

Närbild på Lorentz Tovatt.
”Planer ska stoppas tidigare i processen.”

Miljöpartiet har gjort mycket för att göra det mer lönsamt för företag att investera i det hållbara och klimatsmarta. Men nu måste vi också komma till ett läge där man inte hamnar i situationer där klimatfarliga verksamheter ens riskerar att bli verklighet.

– Vi håller nu på att förändra miljölagstiftningen så att sådana här planer ska stoppas tidigare i processen. Klimatlagen ska påverka all lagstiftning och klimatmålen ska styra all verksamhet i hela samhället. Det ska inte gå att komma så långt som Preem gjorde med planer som kan kullkasta hela klimatarbetet. 

Tillsammans med budgetsatsningar som kan fungera som morötter för att uppmuntra företagen till att själva vilja ställa om hoppas Lorentz Tovatt på att klimatomställningen ska kunna gå snabbare.

– Vi ska absolut ha piskor i form av en hårdare lagstiftning för det är mest effektivt men i budgetarbetet jobbar vi ju mycket med morötter också. De gröna kreditgarantierna är ett bra exempel, där staten går in och tar en större del av risken när företag gör gröna investeringar. Det är en klockren satsning som underlättar för finansmarknaden att hitta rätt för att investera för klimatet i stället för mot det. 

Miljörörelsen som helhet kan lära sig mycket av höstens arbete med att stoppa Preem.

Miljöpartiet och miljöaktivisterna vill ofta samma sak. Ändå är den utomparlamentariska delen av miljörörelsen ofta partiets hårdaste kritiker. Lorentz tror att miljörörelsen som helhet kan lära sig mycket av höstens arbete med att stoppa Preem. Inte minst att resultaten blir bättre och kommer snabbare när hela rörelsen drar åt samma håll.

– Preem är det bästa exemplet på väldigt länge där hela miljörörelsen ställde sig upp som en person och hade ett gemensamt mål. Det fick otroliga resultat.

Det största problemet har inte varit att man vill olika saker. Här är Lorentz Tovatt självkritisk och menar Miljöpartiet inte tillräckligt tydligt har lyckats förklara för andra delar av miljörörelsen att partiet är den röst som tar fajterna för klimatet i de rum där besluten fattas. 

– Alla de frågor som rörelsen pekat ut som viktiga har Miljöpartiet tagit vidare i de beslutande organen – och vunnit. LNG-terminalen i Göteborg, utbyggnaden av Arlanda och Preemraff. Alla dessa är klockrena exempel på när miljörörelsen jobbar tillsammans och där effekten i regeringen har kommit tack vare Miljöpartiet. Det hoppas jag få se mer av i framtiden!