Politik är att vilja. Grön politik är att vilja mycket. Det finns de där ute som tycker att vi miljöpartister vill för mycket. Som tycker att vi borde lugna ner oss. Inte sällan är det samma människor som i nästa andetag påstår att vi blir överkörda.

De människorna har aldrig mött en miljöpartist i förhandlingar. Vi vet att budgetarbete är att prioritera, men också att stå fast vid det som är viktigast.

I slutet av augusti presenterade jag och Isabella våra gröna ingångar i förhandlingarna om statsbudgeten. För oss i Miljöpartiet var det viktigaste att återstarten av ekonomin fokuserar på hållbara investeringar:

  1. Kraftfulla satsningar på grön omställning.
  2. Ökad trygghet för dem med lägst inkomster.
  3. Bättre samhällsberedskap för nästa kris.

Vi behöver inte bara lösa krisen som pandemin har utlöst. I den förra finanskrisen la den borgerliga regeringen sitt fokus på att rädda bankerna. När Miljöpartiet hanterar den här krisen har vi högre ambitioner: att rädda planeten.

Nu ser vi resultatet av våra förhandlingar. Jag har förhandlat fram sex budgetpropositioner under vår tid i regeringen, men aldrig tidigare har jag varit så stolt som nu. Miljöbudgeten är rekordstor. Kulturbudgeten likaså. Klimatinvesteringarna har aldrig varit större och vi fortsätter att ta bort miljöskadliga subventioner. Samhället börjar bygga beredskap inför nästa kris och hjältarna i vården får en chans till återhämtning så att de orkar jobba kvar. Ensamstående föräldrar med svag ekonomi får större marginaler i vardagen och lägstanivån i a-kassan höjs. Satsningarna minskar klyftorna och ger mer till kvinnor än till män.

Grön politik har aldrig behövts så mycket som nu.

Ingenting av detta kom gratis, tro mig. Våra prioriteringar är inte desamma som andra partiers. Alla ni som varit med och styrt en kommun eller region vet att det krävs hårda förhandlingar för att bygga en grön framtid. Det gäller även i regeringsarbetet.

Vi ska vara väldigt stolta över allt det Miljöpartiet har åstadkommit i regeringsställning, den här budgeten är inget undantag. Steg för steg bygger vi nu det gröna, fossilfria framtidslandet Sverige. Stanna upp och tillåt dig själv en klapp på axeln för att du är med och bygger ett modernt och medmänskligt samhälle.

Men vi får samtidigt inte bli för nöjda och slå oss till ro. Grön politik har aldrig behövts så mycket som nu. Det är hög tid att börja utveckla de förslag som vi ska erbjuda väljarna i nästa val. Höstens rådslag om sociala rättvisa är ett bra exempel på arbete som ska mynna ut i en offensiv politik mot klyftorna mellan fattig och rik. Även på andra områden behöver vi nya politiska förslag, inte minst inom klimat- och miljö.

Miljöpartiets viktigaste uppgift är att presentera en politik som ger hopp och självförtroende till både oss själva och väljarna. En politik som bit för bit bygger ett samhälle som är bättre än det vi har idag.

Ett samhälle att längta till helt enkelt.

Per Bolund
språkrör och oroad optimist