Anna Nematbakhsh, jämställdhetsambassadör, Västmanland

– Det största hindret är att många i dag fortfarande vägrar inse att vi inte lever i ett jämställt samhälle. Om en inte kan se den strukturella diskriminering av bland annat kvinnor och hbtq-personer som finns, blir en ett hinder för det gemensamma arbetet att nå jämställdhet. Eftersom jag tror att detta bygger på okunskap, tror jag att det är viktigt med utbildning tidigt, i ett förebyggande syfte.

Alice Nikmanesh, jämställdhetsambassadör, Västerbotten

– När jag tänker på jämställdhet tänker jag utifrån mångfaldsperspektivet också. Det största hindret, som jag ser det, i den politiska världen är faktiskt fördomar. Om jag tar mig själv som exempel så finns det låga förväntningar på vad jag ska göra för att jag är ung, har en annan etnisk bakgrund och en annan religion. Man måste ständigt bevisa sig själv. Det är ingen självklarhet att jag ska befinna mig i maktkorridorerna.

Andreas Sjöberg, jämställdhetsambassadör, Östergötland

– De rådande normer som i dag gör det svårt att arbeta med jämställdhetsfrågor, människor har ofta en bestämd åsikt om hur saker ska vara. Exempelvis finns det ofta uppfattningar om hur kvinnor och män är, och att det ska vara på ett visst sätt dem emellan. Det är ju såklart inget jag håller med om, men det är något som gör att det blir svårt att komma vidare i diskussionen och skapa ett mer jämställt samhälle.

Marika Isetorp, jämställdhetsambassadör, Västra Götaland

– Normerna som finns i samhället. Att det till exempel är lättare att välja män till vissa poster eller tjänster för att det är något man är van vid. När människor tror att de går efter kompetens styrs egentligen mycket av normer. Det bästa sättet att komma åt och få upp ögonen för problemet är att ta fram statistik som visar skillnader i form av ojämställdhet och påtala det. Det är också viktigt att uppmuntra människor att våga gå den väg som känns rätt för dem i stället för att styras av normer.

Om jämställdhetsambassadörerna

Jämställdhets- och mångfaldsambassadören är jämställdhets- och mångfaldskommitténs (JMK:s) förlängda arm i det distrikt eller den lokalavdelning där hen är aktiv. Ambassadören verkar för att jämställdhets- och mångfaldsfrågor sprids bland medlemmar och prioriteras politiskt. Hen fungerar också som ett stöd till de lokala politikerna. Varje distrikt ansvarar för att välja två ambassadörer, en kvinna och en man.

Du kan läsa mer om jämställdhetsambassadörerna på JMK:s hemsida.